Skip to main content

Un BiciBús és un grup d’infants que van amb bicicleta fins a l’escola seguint un recorregut amb parades i horaris pre-establerts. La idea no és nova, però en un moment en què el canvi climàtic i el transport actiu s’estan tornant d’interès general, el moviment BiciBús ha agafat impuls a nivell mundial durant els últims tres anys amb més de 470 BiciBús arreu del món que transporten 32.000 infants setmanalment.

Anar en bicicleta en grup proporciona un efecte de seguretat-en-els-números, fa que les ciclistes siguin més visibles i els dóna una sensació de legitimitat col·lectiva per utilitzar la calçada. Així, concebuts inicialment per protegir els infants del trànsit, els BiciBús s’han convertit en una celebració de la bicicleta i una reivindicació per a ciutats més amables amb la infància. Els organitzadors del BiciBús són majoritàriament familiars i activistes ciclistes, que han promogut les seves iniciatives a través dels mitjans de comunicació i de les AFAs.

Aquí presentem els resultats d’un estudi realitzat pel grup de recerca City Lab Barcelona, ​​de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). La investigació ofereix una anàlisi exploratòria de les iniciatives de BiciBús existents arreu, incloent els seus orígens, la diversitat, les motivacions, els effectes i la sostenibilitat al llarg del temps. Aquest treball respon a algunes preguntes i en deixa altres obertes a una reflexió compartida.

Figures. Ubicació de les iniciatives BiciBús identificades. Les iniciatives que van respondre a la nostra enquesta estan en vermell i les que no van respondre estan en taronja.

Els BiciBús que hem pogut identificar són predominantment d’Europa i dels EUA, tot i que és probable que en quedin molts més per identificar. Les rutes solen durar entre 1 i 2 quilòmetres, funcionen setmanalment i circulen principalment per la calçada. Els motius per incorporar-se a un BiciBús són múltiples i complementaris. Els BiciBús poden ser una manera còmoda d’anar a l’escola, una forma d’activisme i una manera divertida d’estar amb els amics i la família.

Els orígens del BiciBús semblen situar-se a Bèlgica l’any 1998, amb iniciatives posteriors sorgint arreu del món. El 2014, el municipi de Bogotà, Colòmbia, va posar en marxa la primera xarxa a gran escala, amb més de 140 rutes de BiciBús encara en funcionament. L’augment més recent de BiciBús va tenir lloc al voltant del 2020-2021, començant a Catalunya i inspirant altres iniciatives com Shawlands Bike Bus (Escòcia, Regne Unit), Alameda Bike Bus (Portland, EUA) i BiciBus Frankfurt (Alemanya), que al seu torn van inspirar més BiciBús a les seves pròpies regions.

El suport a les iniciatives de BiciBús per part dels governs locals és variable. En general, iniciar un diàleg amb l’Ajuntament resulta fàcil però no es tradueixen en accions, ja que només s’han realitzat petits canvis d’infraestructura en un parell de casos. Un participant de la investigació va afirmar la necessitat de “carrils bici protegits, carrils bici més amples, desviadors, ja ho sabeu, espais aptes per a nens i centrats en la comunitat”. No obstant això, afegia que “només perquè construïu un carril bici protegit no vol dir que tothom hi saltarà automàticament i començarà a anar en bicicleta. Necessites aquest tipus de serveis socials [BiciBús]”.

Finalment, la sostenibilitat a llarg termini de les iniciatives és un gran repte. Reconeixent això, molts organitzadors argumenten que els BiciBús no són l’objectiu final sinó l’impuls de canvis més profunds a la ciutat. Altres organitzadors preveuen acabar convertint els BiciBús en un servei oficial de transport escolar.

Queda molt més per aprendre sobre els BiciBús, com s’organitzen, operen, persisteixen i transformen les ciutats on hi són. La nostra propera investigació la centrarem en entendre l’impacte del BiciBús en les famílies respecte l’ús i les actituds cap a la bicicleta.

Simón-i-Mas, G., Martín, S., Honey-Rosés, J. (2024). A Global Survey of Bike Bus Initiatives. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). City Lab Barcelona.URL: https://ddd.uab.cat/record/283387

Les dades recopilades per aquest estudi són accessibles a Replication data for: A Global Survey of Bike Bus Initiatives.

Leave a Reply